Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 4 599,00 Kč
skladem
cena 1 599,00 Kč
skladem
cena 769,00 Kč
skladem

Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sú účinné od 24.03.2020.

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho) vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, ktorý predávajúci ponúka v internetovom obchode abuslock.cz.

 

vymedzenie pojmov:

kupujúci – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar u predávajúceho

predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu abuslock.cz

objednávka – návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej dochádza k predaju tovaru

spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom (neuvádza IČO) 

 

2. objednanie tovaru

Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetovej stránky abuslock.cz, e-mailom abuslock@abuslock.cz alebo telefonicky na čísle 00421 944 244 755. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje záväznosť objednávky a vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Na základe objednávky, ako návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, sa medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvára kúpna zmluva. Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke.

Kupujúci je povinný uviesť správne a úplne všetky údaje pri vypĺňaní objednávkového formulára.

Všetky ceny uvedené na stránke abuslock.cz sú vrátane DPH. 

Nákup s nulovou DPH:

SUBA, s.r.o. je slovenský dodávateľ, ktorý je platcom DPH. Kupujúci, ktorý je zahraničným platcom DPH má možnosť nakupovať s nulovou DPH (samozdanenie), ak tovar bude zo Slovenska dodaný do iného členského štátu EÚ.

Pri objednávke na firmu je potrebné zadať svoje IČO a IČ DPH (DIČ) - registračné číslo platcu DPH. Po overení týchto údajov Vám potvrdíme možnosť nakupovať s 0% DPH.

Tovar bude dodaný kuriérskou službou výlučne na adresu sídla alebo prevádzky firmy, ktorá je uvedená na platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra. 

V prípade osobného odberu, tento môže vykonať iba osobne konateľ spoločnosti, alebo ním splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom a občianskym preukazom.

 

3. potvrdenie objednávky

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci prijíma návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a doručiť tovar  kupujúcemu riadne a včas v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy.

 

4. zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu predtým, ako bola objednávka záväzne potvrdená predávajúcim, a to bezodkladne, najneskôr do 4 hodín od jej potvrdenia, a to e-mailom alebo telefonicky. O zrušení objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať. V prípade, že cena tovaru už bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr do 14 dní, späť na účet, z ktorého bola platba vykonaná.

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, a to z dôvodu, že tovar sa nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa za daný tovar. V takomto prípade je predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že cena tovaru už bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní, späť na účet, z ktorého bola platba vykonaná.

 

5. platobné podmienky

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť v mene CZK, a to prevodom alebo na účet vedený vo Fio banka, a.s. číslo: 2201417450/2010, online platba kartou cez platobnú bránu GoPay alebo v hotovosti pri preberaní tovaru od kuriéra spoločnosti GLS Slovakia s.r.o.

Po potvrdení objednávky a uvedení termínu dodania bude kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej uhradí cenu za objednaný tovar.  V prípade,  že si kupujúci pri vypĺňaní objednávkového formulára zvolí možnosť platby v hotovosti pri preberaní tovaru, zálohová faktúra mu zasielaná nebude. Daňový doklad (faktúra) je doručená kupujúcemu spolu s tovarom.

Predávajúci bude e-mailom informovať kupujúceho o prijatí platby.

 

6. dodacie podmienky

Dodacia doba na tovar, ktorého kúpna cena bola uhradená prevodom alebo vkladom na účet je 3-4 pracovné dni od pripísania platby. Dodacia doba na tovar, ktorého kúpna cena bude uhradená v hotovosti kuriérovi alebo online platobnou kartou je 3-4 pracovné dni od naskladnenia tovaru. V prípade, že je tovar skladom, bude dodaný do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. To platí aj pri online platbe kartou.

Doručovanie sa vykonáva len počas pracovných dní, na adresu uvedenú kupujúcim.

Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom spoločnosti GLS Slovakia s.r.o., resp. GLS Czech Republic s.r.o. po dohode aj iným spôsobom.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu taký druh tovaru, v takom množstve, akosti a cene, ako je uvedené v kúpnej zmluve.

 

7. doprava tovaru

Predaj a doručovanie tovaru je vykonávaný len v rámci Českej republiky. V prípade záujmu o doručenie mimo územia ČR je potrebné kontaktovať predávajúceho.

Poplatok za dopravu tovaru je vo výške 199,- Kč. Doprava tovaru v celkovej cene vyššej ako 2.500,- Kč je zdarma. Platba dobierkou je spoplatnená sumou 49,- Kč. Platba prevodom na účet je bezplatná.

Po dohode je možné aj osobné prevzatie tovaru v sídle predávajúceho, za ktoré sa neúčtuje žiaden poplatok.

Kupujúci bude o odoslaní tovaru informovaný e-mailom, v ktorom bude uvedené aj číslo zásielky, ktorej pohyb môže sledovať. Kuriér bude kupujúceho telefonicky kontaktovať v deň doručenia tovaru.

 

8. záruka a reklamácia

Záručná doba na všetok tovar uvedený na stránke abuslock.cz je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný pri dodaní tovar skontrolovať a všetky vady bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady. Ako doklad o záručnej dobe slúži faktúra, ktorá je kupujúcemu dodaná spolu s tovarom.

Záruka sa nevzťahuje na:

- bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním,

- mechanické poškodenie tovaru jeho nesprávnym používaním, nesprávnym výberom, nedostatočným ošetrovaním alebo použitím tovaru za iným účelom ako je predmet jeho použitia

- poškodenie spôsobené nesprávnym skladovaním

Reklamácie vybavuje internetový obchod abuslock.cz k spokojnosti zákazníka na základe individuálneho prístupu.

Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o reklamácii, a to e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci zašle tovar ako poistený balík (nie dobierkou) spolu s dokladom o kúpe (faktúra) a dôvodom reklamácie (podrobný opis vady tovaru) na adresu predávajúceho.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.

 

9. ochrana osobných údajov

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim berie na vedomie, že jeho osobné údaje, nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy budú spracované podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou je povinný predávajúcemu oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a preto nebude možné takúto zmluvu uzatvoriť. Účelom spracovania osobných údajov je registrácia v internetovom obchode,  identifikácia kupujúceho, predzmluvné rokovania, potvrdenie objednávky, vyhotovenie zálohovej faktúry a faktúry ako daňového dokladu k tovaru, potvrdenie odoslania objednávky a doručenie tovaru, zanechanie odkazu prostredníctvom kontaktného formuláru, mailová a telefonická komunikácia.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho použije len na vyššie uvedené účely. 

Predávajúci zároveň vyhasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje využívali výlučne na účel, na ktorý boli zhromaždené a za týmto účelom sa aj spracovali.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svocjich osobných údajov a to zaslaním mailu na adresu: obchod@abuslock.sk. Bezodkladne po obdržaní takejto žiadosti zabezpečí predávajúci, aby sa osobné údaje ďalej nespracúvali. Na vyššie uvedenej mailovej adrese môže kupujúci žiadať informácie o spôsobe spracovania jeho osobných údajov, ktoré mu je predávajúci povinný bezodkladne poskytnúť.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním a uschovaním osobných údajov predávajúcim. Tento súhlas udeľuje na dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a zo vzťahu predávajúceho a subjektov štátnej správy. 

Osobné údaje sú dôverné informácie, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou:

  • Prepravnej spoločnosti General Logistic System Slovakia, s.r.o., Budča 1039, IČO: 36 624 942, resp. General Logistic System Czech Republic, s.r.o., Prumyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26 087 961, ktorá je zmluvným partnerom internetového obchodu, a prostredníctvom ktorej sa doručuje zakúpený tovar kupujúcim.
  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

V prípade podozrenia s neoprávneným zaobchádzaním alebo spracúvaním osobných údajov má kupujúci právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Kupujúci, ktorý je právnickou osobou je povinný predávajúcemu oznámiť svoje obchodné meno, adresu sídla, IČ a DIČ , telefónne číslo a e-mailovú adresu. Právnická osoba nie je dotknutou osobou v zmysle vyššie uvedeného.

 

10. poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

Kupujúci má právo, v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu mailom a predávajúci mu následne zašle formulár na odstúpenie od zmluvy. Po doručení vyplneného formuláru predávajúci dohodne s kupujúcim ďalši postup vrátenia tovaru. Kupujúci má nárok na vrátenie kúpnej ceny a poplatkov, ktoré boli spojené s kúpou tovaru. V prípade, ak vrátený tovar vykazuje známky používania alebo poškodenia, predávajúci má právo kúpnu cenu krátiť o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby kupujúcemu skôr, ako mu bol tovar vrátený. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, vrátane príslušenstva a v pôvodnom nepoškodenom obale. Súčasťou je aj kópia daňového dokladu (faktúry). Kupujúci zašle tovar ako poistený balík (nie dobierkou). 

Tovar, ktorý bol vyrobený na objednávku, nie je možné vrátiť. Jedná sa najmä o zjednotené zámky, či inak špecálne upravený tovar z výroby.

 

11. osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu abuslock.cz je obchodná spoločnosť SUBA, s.r.o., sídlo Modranská 18, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika, IČO: 46 571 710, DIČ: 2023467743, IČ DPH: SK2023467743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 80015/B. bankové spojenie: 2201417450/2010 - Fio banka, a.s.  

Orgán kontroly: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

 

12. záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením.

Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránke internetového obchodu abuslock.cz.

Fotografie produktov, ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu abuslock.cz je potrebné považovať za ilustračné a nemusia úplne zodpovedať so skutočným tovarom.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ako napr. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov, a.i.